Quan trắc khí thải tại nguồn

Quan trắc khí thải với thiết bị hiện đại của Công ty cổ phẩn tư vấn Môi Trường Sài Gòn bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu khí thải. Cùng với giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Quan trắc môi trường VIMCERTS 140 và phòng VILAS 925, chúng tôi luôn đáp ứng các dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường tốt nhất.

Quan trắc khí thải là gì ?

Quan trắc khí thải là hoạt động kỹ thuật khá phức tạp đòi hỏi nhiều thiết bị và kiến thức, kỹ năng làm việc trực tiếp ở trình độ cao. Để quan trắc thành công, phải cộng tác chặt chẽ với nhà máy nơi tiến hành quan trắc, để nhà máy lắp đặt các cổng lấy mẫu trên ống khói đảm bảo an toàn, các điều kiện hoạt động của quy trình lấy mẫu đại diện. Ngoài ra, việc đo khí thải ống khói phải nắm rõ kiến thức về quy trình hoạt động của nhà máy và một số thông số vận hành, là điều kiện đảm bảo việc lấy mẫu mang lại số liệu đáng tin cậy và có ý nghĩa.

quan trắc môi trường khí thải ống khói

Trên thực tế, hoạt động quan trắc khí thải ống khói của các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh, thành phố ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, mới chỉ đo “nhanh” các chất khí gây ô nhiễm như Nox, SO2 và CO bằng máy phân tích cầm tay. Những phép đo này không phù hợp với các quy trình chuẩn, cũng như các cách làm thông thường được áp dụng trên thế giới.

Tại sao cần quan trắc khí thải ?

Hiện nay ,nước ta đang bước vào thời kì tiến tới công nghiệp hóa kéo theo số lượng các khu công nghiệp ngày càng tăng; đã có 174 KCN  đã đi vào hoạt động( chiếm 67%).việc phát triển các KCN cũng làm phát sinh các vấn đề về xã hội và môi trường. đặc biệt việc phát thải khí đã và đang tạo sức ép cho môi trường

Trước các vấn đề cấp bách để bảo về mội trường nhà nước ta đã đưa ra văn bản luật,nghị định trong có những quy định cụ thể

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
  •  Chương XII. Quan trắc môi trường
  •   Chương VI: BVMT đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 •  Điều 64: Về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
  •  Nguồn phát thải khí phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí thải
  •  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí công nghiệp lưu lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

Căn cứ pháp lý

 •  Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 về việc Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
 • -Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ỐNG KHÓI Ở VIỆT NAM sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TTBTNMT.
 •  Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Công nghiệp
 •  Quyết định phê duyệt ĐTM của các cơ quan có thẩm quyền

Các đơn vị cần quan trắc khí thải

Hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải ống khói đã và đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Qua thực tế hoạt động thời gian qua, các đơn vị thực hiện công tác giám sát,quan trắc môi trường khí thải vẫn còn rất lúng túng, khó khăn trong việc tiến hành lấy mẫu khí thải ống khói.

đo-môi trường-ống-khói

Hiện trạng quan trắc khí thải tại Khu công nghiệp:

 • Nhiều cơ sở sản xuất, khu công nghiệp chưa chú trọng thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp định kỳ
 • Một số cơ sở bắt đầu quan tâm đến quan trắc khí thải nhưng chủ yếu phục vụ việc kiểm soát các quá trình sản xuất như vấn đề sử dụng nguyên, nhiên liệu …
 • Một số cơ sở chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn
đo mẫu ống khói

Hoạt động quan trắc khí thải ống khói ở Việt Nam:

 • Một số cơ sở chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn do hạn chế về kỹ thuật vận hành, nhân lực và nguồn kinh phí duy trì.
 • Hoạt động QTMT KCN còn chưa phản ánh được thực trạng chất lượng môi trường xung quanh cũng như mức độ phát thải của doanh nghiệp, cụ thể:
  • Thời gian, tần suất quan trắc thông thường là 1 lần/1 đợt
  • Nhiều đơn vị tư vấn được thuê thực hiện quan trắc chưa đủ năng lực thực hiện quan trắc phát thải.
  • Kết quả nhận được của các thông số quan trắc trong các báo cáo đều đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.
  • Các quy định về quan trắc thường xuyên như cam kết trong báo cáo ĐTM thường không được tuân thủ đầy đủ.

Do chưa đánh giá đúng được nồng độ chất thải ống khói nên các biện pháp xử lý khí thải chưa triệt để, vì vậy đo môi trường ống khói là rất quan trọng. Những nguyên nhân ô nhiễm không khí khu công nghiệp mang tính cục bộ như:

 • Do công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải;
 • Ô nhiễm bụi – dạng ô nhiễm phổ biến nhất ở các KCN
 • Ô nhiễm CO, SO2, NO2 chỉ diễn ra cục bộ tại một số KCN;

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN
Địa chỉ : 45/1 Bùi Quang Là, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : thaotran@moitruongsaigon.com.vn
Hotline : 0917.340.641
Website: www.moitruongsaigon.com.vn