Phòng thí nghiệm

Giới thiệu phòng thí nghiệm công ty môi trường Sài Gòn

 • Phòng thí nghiệm công ty môi trường Sài Gòn được trang bị đầy đủ các  thiết bị phục vụ cho việc thí nghiệm.
 • Thiết bị được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc do đạc, thí nghiệm. Các thiết bị thường xuyên được kiểm tra, theo dõi các số liệu trên thiết bị để đảm bảo tính chính xác.
 • Thiết bị được giao cho từng cá nhân quản lý. Người quản lý thiết bị có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc sử dụng, tình trạng thiết bị, vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.
 • Thiết bị được bảo trì theo kế hoạch . Nếu bị hỏng, thiết bị được lập biên bản báo hỏng và liên hệ cơ quan sữa chữa và lưu vào hồ sơ.
 • Phòng thí nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường cấp, số hiệu : VIMCERTS 140.
 • Ngoài ra , phòng thí nghiệm công ty môi trường Sài Gòn đã hoàn thành đăng kí tiêu chuẩn ISO 17025 : 2005.

Chính sách chất lượng

 • Bảo đảm sự tin cậy của kết quả thí nghiệm do PTN thực hiện.
 • Phương chậm hoạt động của chúng tôi là “Nhanh chóng – Chính xác – Hiệu quả”.
 • Đội ngũ nhân viên được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao về năng lực và nhận thức được tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật về chế định.
 • Luôn xem xét cải tiến năng lực hệ thống thiết bị nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • Mọi án bộ công ty và PTN hoàn toàn không bị bất kỳ áp lực nào làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
 • Quyết tâm xây dựng thực hiện và tuân thủ hệ thống chất lượng PTN theo đúng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.
 • Luôn tiếp cận các ý kiến của khách hàng để cải tiến ngày càng tốt hơn các hoạt động dịch vụ.
 • Giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng.

Chức năng của phòng thí nghiệm

 • Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phân tích, quan trắc môi trường.
 • Dịch vụ quan trắc, đo đạc, lấy mẫu, phân tích nước thải, khí thải, chất thải ….
 • Các hồ sơ, tài liệu, thông tin khách hàng, kết quả đều được lưu trữ, bảo mật tối đa.

Bảo mật thông tin

 • Tất cả các tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động của PTN.
 • Tất cả thông tin của khách hàng.
 • Tất cả các khiếu nại của khách hàng về kết quả phân tích phòng.
 • Tất cả các dữ liệu lưu trữ trong máy tính và thiết bị lưu trữ.

Sơ đồ tổ chức PTN

Sơ đồ phòng thí nghiệm
Sơ đồ phòng thí nghiệm

 

Sơ đồ tổ chức công ty
Sơ đồ tổ chức công ty

Danh sách nhân viên PTN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SỐ NĂM KINH NGHIỆM
1 Trần Thị Thảo Kỹ sư Công nghệ sinh học 07
2 Lê Đình Vũ Tiến sỹ Hóa phân tích 14
3 Nguyễn Văn Dũng Cử nhân Địa lý môi trường 03
4 Phạm Văn Dũng Cử nhân Hóa phân tích 01
5 Lê Trung Đạo Cử nhân Hóa phân tích 01
6 Nguyễn Thanh Ngọc Hạnh Kỹ sư Hóa phân tích 04
7 Hoàng Thị Hiếu Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 01
8 Phạm Thị Nguyền Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 03
9 Phan Mạnh Tài Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 02
10 Đoàn Văn Tình Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 03
11 Nguyễn Thị Mỹ Linh Cử nhân Công nghệ môi trường 04
12 Nguyễn Thị Thanh Trang Cử nhân Quản lý môi trường 03
13 Trần Thị Tường Vy Học viên cao học Quản lý Tài nguyên và Môi trường 01

Một số trang thiết bị máy móc trong phòng thì nghiệm

Máy UV - VIS
Máy UV – VIS

 

Cân kỹ thuật
Cân kỹ thuật
Tủ ủ vi sinh
Tủ ủ vi sinh