Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Công ty CP Tư vấn Môi trường Sài Gòn chuyên tư vấn các dịch vụ tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Với tiêu chí “Uy tín đặt lên hàng đầu”, cho khách hàng có “Niềm tin – vững bền” đối với công ty chúng tôi.

Căn cứ nghị định 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 35/2014/NĐ-CP thì khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05/6/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật, được gia hạn thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm đến trước ngày 31/12/2014.

Theo đó, thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân là chủ của cơ sở sản xuất, dịch vụ chỉ còn khoảng trong vòng 7 tháng (đến ngày 31/12/2014 sẽ hết thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm).

Nếu các tổ chức, cá nhân nào chưa lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Sài Gòn đề được tư vấn miễn phí.

Công ty Môi trường Sài Gòn chuyên tư vấn các dịch vụ lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường cấp bộ, cấp sở, cấp phòng, với thủ tục hồ sơ đơn giản, chi phí hợp lý.

Quy trình tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường

 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 •  Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp, kiểm định an toàn thiết bị, kiểm định chống sét, điện trở tiếp đất, kiểm định nồi hơi máy nén khí, xe nâng cần trục, cung cấp hóa chất xử lý nước,..

Để biết rõ về chi tiết về cách lập đề án bảo vệ môi trường hãy liên ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí: Hotline: (08)38.956.011