Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường

Công ty Môi Trường Sài Gòn chuyên tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường cho tất cả các công ty doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, với chi phí hợp lý. Với tiêu chí “Uy tín đặt lên hàng đầu”, công ty luôn tạo “Niềm tin – Bền Vững” đối với tất cả khách hàng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định 35/2014/2014 NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Quy trình lập cam kết bảo vệ môi trường:
  • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
  • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
  • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;
  • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
  • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
  • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
  • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
  • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
  • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Thẩm định và Quyết định phê duyệt Bản cảm kết.

Tại sao chọn dịch vụ Công ty Cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn?

 • Đảm bảo chất lượng trên từng dịch vụ sản phẩm
 • Hồ sơ hoàn thành nhanh chóng, đúng thời hạn.
 • Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường với thủ tục đơn giản, tiết kiệm chi phí.
 • Kết quả phân tích xét nghiệm các mẫu chính xác có chứng nhận quốc tế.

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xin giấy phép về môi trường và các dịch vụ tư vấn môi trường như báo cáo giám sát môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, …

Để biết rõ chi tiết về cách lập cam kết bảo vệ môi trường vui lòng liên hệ

Hotline: 0917.340.641 hoặc Email: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn