Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn cung cấp một số mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại, ngoài ra công ty chúng tôi còn nhận lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo yêu cầu của khách hàng.

Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại

(TÊN CHỦ NGUỒN THẢI)

____________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA

CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

(từ ngày … /… /…… đến … / … /……)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ……………………..

  1. Phần khai chung:

1.1. Tên chủ nguồn thải:

Địa chỉ văn phòng:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Mã số quản lý chất thải nguy hại (nếu không có thì thay bằng số Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc Chứng minh nhân dân đối với cá nhân):

1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên cơ sở (nếu có):

Địa chỉ cơ sở:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

  1. Tình hình chung về phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:
  1. Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm):
  1. Các vấn đề khác:

Người có thẩm quyền ký

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Các doanh nghiệp cần phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như góp phần bảo vệ môi trường, hợp pháp các thủ tục pháp lý khi đưa doanh nghiệp vào hoạt động trong các lĩnh vực có sử dụng hóa chất.

Ngoài ra, chúng tôi còn một số dịch vụ khác như : dịch vụ khoan giếng công nghiệp, lập báo cáo giám sát môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, dịch vụ kiểm định chống sét …..

Quý khách có nhu cầu lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0310818282E – mail: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn

Tel: (84.8) 38.956.011 – Fax: (84.8) 38.956.014

Download file lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại tại đây