Lập hồ sơ xin thiết kế cơ sở công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Công ty Môi trường Sài Gòn chuyên lập hồ sơ thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, với hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh chóng chi phí thấp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số: 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
 • Thông tư số 04/2006/TT-BCN ngày 27/4/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
 • Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
 • Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư;
 • Công văn số 5741/BCN-KTAT ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn một số vấn đề quản lý vật liệu nổ công nghiệp ở các địa phương.

Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể tự lập hồ sơ thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp theo trình tự thực hiện sau:

 • Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Tp HCM(số 163, Hai Bà Trưng, Q3, Tp HCM).
  Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ làm việc tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
 • Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
 • Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả :Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (TT số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007);
 • Bản sao công chứng giấy phép vật liệu nổ công nghiệp;
 • Thuyết minh dự án
 • Thuyết minh thiết kế gồm:
  • Khái quát về tổng mặt bằng, cao độ, toạ độ xây dựng, cao độ san nền
  • Tóm tắt phương án phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường
 • Các bản vẽ thiết kế gồm:
  • Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp tổng thể mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới toạ độ và độ cao xây dựng
  • Bản vẽ tổng thể toàn khu đất thể hiện bố trí mặt bằng trong khu đất;
  • Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ
 • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
 • Biên bản của chủ đầu nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 • Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình.
 • Đăng kí kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế.
 • Số lượng hồ sơ: 09 (bộ)
 • Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
  • Bản khai báo hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về Khai báo Hóa chất;
  • Phiếu an toàn hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 17 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT.
  • Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Sài Gòn với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân.

Muốn biết thêm chi tiết vui long liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline 0917 340 641 hoặc Email: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn