Lập hồ sơ xin giấy xác nhận khai báo hóa chất

Công ty Môi trường Sài Gòn chuyên lập hồ sơ thủ tục cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất, với thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý.

Căn cứ nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất.

Căn cứ thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể tự lập hồ sơ thủ tục xin giấy xác nhận khai báo hóa chất theo trình tự thực hiện sau:

  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
  • Bước 2:
    • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Văn phòng Sở Công Thương (số 163, Hai Bà Trưng, Q3, Tp HCM).
    • Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn).
  • Bước 3: Tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn đến nhận kết quả giải quyết tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  • Thành phần hồ sơ bao gồm ( sửa đổi bổ sung theo khoản 11, điều 1 – Nghị định 26/2011/NĐ-CP):
  • Bản khai báo hóa chất (Phụ lục 1 – thông tư 40/2011/TT-BCT);
  • Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt theo mẫu do Bộ Công Thương quy định đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm (tong trường hợp đã khai báo trước đó tại Sở Công Thương thì tổ chức cá nhân sản xuất hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi).

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu khai báo hóa chất (ban hành kèm theo Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương).

Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Sài Gòn với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân.

Muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Hotline 0917 340 641 hoặc Email congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn