Lập hồ sơ xin cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

Công ty Môi trường Sài Gòn chuyên lập hồ sơ Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, với hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh chóng chi phí thấp.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Hóa chất năm 2007;
 • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 /10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 /10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương;
 • Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể tự lập hồ sơ Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất theo trình tự thực hiện sau:

 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh: Số 01 Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa).
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ
  Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh: Số 01 Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa) theo các bước sau:
  Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận,hướng dẫn người đến nhận ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Sài Gòn với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân.

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Hotline 0917 340 641 hoặc Email: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn