Lập hồ sơ kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Công ty Môi trường Sài Gòn chuyên lập hồ sơ thủ tục thẩm định, Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, với hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh chóng chi phí thấp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 do Quốc Hội thông qua ngày 21/11/2007.
 • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư số 28/2010/TT- BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất.
 • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể tự lập hồ sơ thủ tục thẩm định, Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo trình tự thực hiện sau:

 • Tổ chức, công dân nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Hải Dương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận trình Hội đồng thẩm định của sở xem xét đánh giá và phê duyệt; Hẹn ngày trả kết quả. ;
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ không tiếp nhận mà cán bộ chuyên môn hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân không được Hội đồng thẩm định phê duyệt Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
  • Thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất của chủ đầu tư dự án sản xuất, cất giữ hóa chất nguy hiểm (01 bản chính);
 • Nội dung chi tiết duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất bao gồm:
  • Bảng tóm tắt thiết kế cơ sở và các tài liệu liên quan (01 bản chính);
  • Bảng kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm (01 bản chính);
  • Bảng mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm (01 bản chính);
  • Bảng đánh giá về mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố (01 bản chính);
  • Kế hoạch xử lý khi có sự cố khẩn cấp (01 bản chính).

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.

Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Sài Gòn với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân.

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Hotline 0917 340 641 hoặc Email: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn