Lập hồ sơ cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Công ty Môi trường Sài Gòn chuyên lập hồ sơ thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, với thủ tục đơn giản nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Luật Hóa chất năm 2007;
 • Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/ 4/2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp;
 • Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
 • Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
 • Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 /5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ;
 • Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND về việc ban hành quy định quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh;
 • Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND   việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 • Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh và thành phố về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể tự lập hồ sơ thủ tục xin giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo trình tự thực hiện sau:

 • Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương.
  • Cán bộ tiếp nhận đăng ký kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
   • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
   • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.
 • Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ:
  • Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, thẩm định theo quy định và trình kết quả thẩm định cấp hép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian không quá 07 ngày làm việc. Nếu không đủ điều kiện, Sở Công Thương phải trả lời cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do không đạt.
 • Bước 4. Sau khi cấp giấy phép Sở Công Thương sẽ gửi trả kết quả cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải đáp ứng các điều kiện về người liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo quy định tại Chương II Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009.

Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Sài Gòn với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân.

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Hotline 0917 340 641 hoặc Email: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn