Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Công ty Cổ Phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn chuyên tư vấn về dịch vụ an toàn hóa chất và hoàn thành thủ tục lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Căn cứ theo thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của luật hóa chất và Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Tài liệu pháp lý

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
 • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;
 • Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
 • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.

Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất

 • Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
 • Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

Các bạn có thể tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp như sau:

Trình tự thực hiện

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 2. Bước 2:
  • Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Văn phòng Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM).
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
  • Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định:
   • Trường hợp thành phần hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả cho người nộp.
   • Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 3. Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh – 163 Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM.

Cách thức: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm (Điều 9 , Mục 1, Chương 3 – Thông tư 28/2010/TT-BCT; Điều 1 – Nghị định 26/2011/NĐ-CP; Điều 1 – Thông tư 18/2011/TT-BCT):

 • Đơn đề nghị cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (Phụ lục 2 – Thông tư 28/2010/TT-BCT);
 • Bản sao có chứng thực hoặc Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực hoặc Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Bản sao có chứng thực hoặc Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
 • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (Phụ lục 3 – Thông tư 28/2010/TT-BCT);
 • Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
 • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất;
 • Bản kê khai nhân sự gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Phụ lục 4 – Thông tư 28/2010/TT-BCT).

Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ: văn bản yêu cầu bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ và hợp; 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: xem xét thẩm định và cấp giấy Chứng nhận.

Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương TP.HCM.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức

Hoàn thành mẫu đơn

 • Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (Phụ lục 2 – Thông tư 28/2010/TT-BCT);
 • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (Phụ lục 3 – Thông tư 28/2010/TT-BCT);
 • Bản kê khai nhân sự gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Phụ lục 4 – Thông tư 28/2010/TT-BCT).

Kết quả: Giấy chứng nhận

Yêu cầu khác

 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở sản xuất hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;
 • Có trang thiết bị phù hợp hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm tra hàm lượng và các thành phần hóa chất;
 • Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của “Luật Bảo vệ môi trường”.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;
 • Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Quyết định 5100/QĐ-BCT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương;

Thông tin liên hệ

 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
 • Văn phòng Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM).
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Bộ mẫu đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Hoặc các bạn có thể chọn dịch vụ chọn gói của công ty về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xin giấy phép về môi trường, các dịch vụ về môi trường và kiểm định an toàn thiết bị, kiểm định chống sét, điện trở tiếp đất, kiểm định nồi hơi máy nén khí, xe nâng cần trục, cung cấp hóa chất xử lý nước,..

Muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Hotline 0917 340 641 hoặc Email congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn