Giấy chứng nhận Quan trắc môi trường

Một số hình ảnh về hồ sơ pháp lý của Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn :

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 1
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 2
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 2

 

Quyết định đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Quyết định hoạt động quan trắc môi trường 1
Quyết định hoạt động quan trắc môi trường 1
Quyết định hoạt động quan trắc môi trường 2
Quyết định hoạt động quan trắc môi trường 2