Dịch vụ xin giấy phép xả thải

Công ty Môi Trường Sài Gòn chuyên tư vấn các dịch vụ môi trường, nhất là tư vấn lập hồ sơ dịch vụ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước. Với tiêu chí “Uy tín đặt lên hàng đầu”, cho khách hàng có “Niềm tin – vững bền” đối với công ty chúng tôi.

Dịch vụ xin giấy phép xả thải là gì ?

Là một doanh nghiệp tiên tiến không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phát triển gắn liền bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp luôn tuân thủ luật bảo vệ môi trường. Khi đó hồ sơ môi trường của doanh nghiệp phải đầy đủ theo quy định. Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép môi trường không thể thiếu đối với các doanh nghiệp có phát sinh nước thải và xả thải vào nguồn nước.

Căn cứ theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cư theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

 • Bước 1:
  Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản – Nước – Khí tượng thủy văn (Sở Tài nguyên và Môi trường).
 • Bước 2:
  • Chuyên viên theo dõi lĩnh vực tài nguyên nước chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước.
   • Tiếp nhận, phát phiếu tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu) cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và vào sổ theo dõi cấp phép hoạt động tài nguyên nước (theo mẫu).
   • Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp phép.
   • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
   • Nếu đầy đủ thì chuyển hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng KS.
  • Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc. Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với Trưởng phòng KS (theo mẫu), trường hợp cần thiết phải thành lập hội đồng thẩm định Trưởng phòng KS xin ý kiến Lãnh đạo Sở thành lập hội đồng thẩm định, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan.
   • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, chuyên viên thẩm định báo cáo Trưởng phòng trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản (theo mẫu) nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân xin phép.
   • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp giấy phép, chuyên viên thẩm định báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
  • Trên cơ sở báo cáo thẩm định và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy phép.
 • Bước 3:
  Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép nhận kết quả tại UBND tỉnh Hải Dương.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng quản lý Tài nguyên khoáng sản – Nước – Khí tượng thủy văn (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương).

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

 • Thành phần hồ sơ, gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 01/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT);
  • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
  • Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
  • Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải (mẫu số 02/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT). Hoặc Báo cáo hiện trạng xả nước thải (mẫu số 03/XNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT), kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (bản phô tô có công chứng) trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải;
  • Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000 theo hệ tọa độ VN 2000;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận;
 • Số lượng bộ hồ sơ: 04 (bộ).
 • Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:
  • Thời gian thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sau khi đầy đủ hồ sơ theo quy định là: 30 ngày làm việc.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 • Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:
  • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xin giấy phép về môi trường và các dịch vụ tư vấn môi trường như báo cáo giám sát môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, …

Để biết rõ chi tiết về cách lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN
Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0310818282E – mail: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn
Tel: (84.8) 38.956.011(84.8) 38.956.011– Fax: (84.8) 38.956.014
Website: moitruongsaigon.vn