Dịch vụ đánh giá tác động môi trường dtm

Công ty CP Tư vấn môi trường Sài Gòn chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm, đánh giá môi trường chiến lược, cấp bộ, cấp sở cho tất cả công ty doanh nghiệp trên toàn quốc. Với tiêu chí “Uy tín đặt lên hàng đầu”, cho khách hàng có “Niềm tin – vững bền” đối với công ty chúng tôi.

Căn cứ pháp luật

Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường dtm chiến lược, đánh giá tác động môi trường dtm, cam kết bảo vệ môi trường.

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường dtm chiến lược, đánh giá tác động môi trường dtm, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2011.

Mô tả công việc:

 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;
 • Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;
 • Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;
 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
 • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt Báo cáo.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm ở đâu ?

 1. Các Báo cáo ĐTM nằm trong danh mục của Phụ lục I (Danh mục các dự án phải lập Báo cáo ĐTM) được ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 thì báo cáo tại tỉnh (Sở Tài nguyên-Môi trường).
 2. Các Báo cáo ĐTM nằm trong danh mục của Phụ lục II (Danh mục các dự án liên ngành, liên tỉnh) được ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 thì báo cáo tại Hà Nội (Bộ Tài nguyên-Môi trường): thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên-Môi trường.
 3. Các dự án, cơ sở không được quy định ở Phụ lục I và II thì chỉ làm Bản Cam kết bảo vệ môi trường (không phải báo cáo trước Hội đồng thẩm định môi trường)

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xin giấy phép về môi trường và kiểm định an toàn thiết bị, kiểm định chống sét, điện trở tiếp đất, kiểm định nồi hơi máy nén khí, xe nâng cần trục, cung cấp hóa chất xử lý nước,..

Để biết rõ về cách lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vui lòng liên hệ

Hotline 08.38.956.011 hoặc email: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn

Công ty chúng tôi chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục đơn giản, tiết kiệm chi phí.