Công nghệ xử lý bụi sơn

Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn nhận tư vấn công nghệ xử lý bụi sơn cho khách hàng, xây dựng, lắp đặt thiết bị xử lý bụi sơn cho khách hàng nếu có nhu cầu. Chi tiết công nghệ xử lý bụi sơn khách hàng xem phía dưới :

Sơ đồ công nghệ

Sơ đồ xử lý bụi sơn
Sơ đồ xử lý bụi sơn

Thuyết minh công nghệ

Khí thải được thu gom ngay tại vị trí phát sinh, nối với hệ thống ống dẫn, dưới tác dụng của lực hút ly tâm, khí thải theo hệ thống đường ống dẫn vào tháp hấp phụ. Khí thải tiếp xúc với chất lỏng, các chất này hoặc được hòa tan vào chất lỏng hoặc được biến đổi thành phần sẽ xảy ra quá trình hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học. Hiệu quả xử lý của thiết bị này khá cao.
Sau khi ra khỏi thiết bị xử lý khí, dòng khí đưa vào ống khói thải cao để tiếp tục phân tán vào khí quyển.
Ngoài ra Công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, tư vấn các dịch vụ môi trường như ĐTM, Đề án BVMT, Lập báo cáo giám sat môi trường định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường, cung cấp hóa chất xử lý nước, xử lý chất thải nguy hại, xin giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả thải, phòng cháy chữa cháy, kiểm định an toàn máy móc thiết bị.