Chất thải nguy hại

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, chất thải bao gồm chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải rắn thông thường. Trong đó, CTNH là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác. CTNH có thể tồn tại ở dạng lỏng, rắn, bùn, khí hoặc các dạng khác.

Chính vì nguy cơ gây ô nhiễm do có một số chất độc hại của CTNH nên việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý (kể cả tái chế, tái sử dụng) phải luôn được quản lý chặt chẽ, khoa học và nghiêm ngặt.Đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị có chức năng đã và đang siết chặt vấn đề rác thải, vì vậy các cơ quan, tổ chức phải có ý thức trong việc thu gom và bảo quản rác nói chung và rác có chứa CTNH nói riêng.

Vậy làm sao để biết và quản lý CTNH?

Các cơ quan, tổ chức có phát sinh CTNH cần phải làm gì để có biện pháp quản lý tốt hơn?

Công ty Môi trường Sài Gòn xin tư vấn về việc lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH để hiểu rõ hơn về việc quản lý CTNH:

  1. Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn chất thải CTNH Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp. Bộ tài nguyên, môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 12/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của bộ TNMT phải đăng kí sổ chủ nguồn thải.
  2. Đối tượng phải thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn chất thải Các đối tường phải Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải được quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT áp dụng đối với : – Cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh CTNH, quản lý CTNH trên lãnh thổ Việt Nam. – Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó. Ngoài ra có một số trường hợp mà Chủ nguồn thải CTNH phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.
  3. Các bước thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn chất thải – Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất. – Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở. – Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác. – Xác định mã đăng ký của các loại chất thải. – Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở. – Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.
  4.  Văn bản pháp luật liên quan
  • Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
  • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xin giấy phép về môi trường và các dịch vụ tư vấn môi trường như báo cáo giám sát môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, …

Để biết rõ chi tiết về cách lập đề án bảo vệ môi trường vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38.956.011 – Hotline: 0917.340.641

E – mail: congtymoitruongsaigon@yahoo.com.vn

Website: moitruongsaigon.com.vn